Besök

4h-gårdar

4-h gårdar i sverige

4H-gården liknar en svensk bondgård med självhushåll. Djuren på 4H-gården är av svenska lantraser och de växter som odlas är arter som vanligen finns på svenska lantgårdar.

De fyra H:na representerar Huvud, Hand, Hjärta och Hälsa. “Att lära genom att göra” är 4H:s slogan och man menar att ett sunt levnadssätt är att hålla igång kropp och hjärna med sund mat, lek och vistelse i naturen.

4H Sweden 4-H gård är 4H ungdomsorganisationens 4H gård där 4-H ungdomar kan lära sig om djur och natur. Dessa är 4-H:s mest traditionella intresseområden, och sedan 4-H startade 1867 har 4-H-ungdomar varit aktivt involverade i djurhållning, odling av produkter,hantverk samt 4-H-klubbar och 4-H-läger. I dag är 4-H ett äventyr för 4-H-ungdomar runt om i världen – 4-H-utställningar för boskap hålls i över 30 länder på fyra kontinenter!

Inbäddat i 4-H farm Swedens filosofi är att 4-H ungdomar tar ansvar för miljön genom att leda ungdomar att ta ansvar för 4-H gårdens säkerhet.

4h sweden är en registrerad förening. Den äger 4h-gården och arbetar med naturvårdsprojekt. För att genomföra sitt arbete arrangerar den föreläsningar.

4. H är en internationell organisation som har till uppgift att hjälpa dagens ungdomar att bli produktiva och ansvarsfulla medborgare i en värld i ständig förändring och att bidra positivt till samhället. Detta uttalande formulerades vid den första internationella kongressen