Fakta om lejon

Vad äter ett lejon?

Lejonens diet består främst av kött från stora däggdjur, som hjortar och gaseller, men kan också innehålla mindre djur som apor och krokodiler. Liksom alla katter är lejon rovdjur; de jagar sitt byte genom att förfölja det och sedan överfalla det med ett hopp. De använder sina klor för att fånga djuret och dödar det genom att kväva det eller bryta nacken. De flesta byten äts på platsen där de dödas, även om de ibland släpar maten i skydd för att äta den senare. Unga ungar kan tillåtas äta delar av ett byte som inte omedelbart konsumeras av vuxna.[8] Alla andra medlemmar av kattfamiljen har registrerats äta asätare när det är nödvändigt (inklusive stora kattdjur-cougarer, tigrar och jaguarer). Det är normalt sett honorna som tar upp mat på grund av sin mindre storlek. Lejonhonor jagar ofta i samarbete för att få ner byten (t.ex. giraffer eller zebror) som är för stora för att de ska kunna angripa ensamma [9]

Ingenjörsstudenter från Irland skapade ett elstängsel som tvingade djuren över en klippa när de försökte komma åt mat som var placerad på andra sidan stängslet. Lejonet hoppade upp och tog tag i det med tänderna men slogs ut efter en chock . Medan lejonen såg stjärnor rusade mungoan fram, tog köttet och sprang iväg innan lejonen hann återhämta sig. [16]

Vid jakt på stora byten som gnuer eller bufflar ,lejonen förlitar sig på sin syn snarare än på luktsinnet för att hitta byten. Ett lejon vilar hakan på marken och vrålar tillräckligt högt för att få djuren att svettas, vilket avslöjar var de befinner sig[17]

Ett stort lejonhane kan äta upp till 60 kg kött per dag (en genomsnittlig människa äter ungefär 1-2 kg per dag) [18]

Lejoninna

Honorna sköter all jakt på småvilt (t.ex. gaseller), medan hanarna främst jagar storvilt som t.ex. giraffer . De delar med sig av maten till varandra när de ätit färdigt, men vanligtvis bara till avkommor som är tillräckligt gamla för att klara sig själva. De vuxna hanarna i en flock har sällan någon kontakt med varandra utanförparning. [19]

Lejonen jagar genom att använda sig av smygande och överraskningar; de försöker gömma sig bakom vegetation eller stenar och väntar tills bytet går förbi för att sedan attackera. Lejonen är bakhållspredatorer ; med andra ord tenderar de att huka sig i skydd (t.ex. långt gräs) och vänta på att ett djur ska passera förbi dem. När lejonet väljer sitt byte brukar det låta ett högt och energiskt vrål för att skrämma djuret, vilket gör att det hamnar i ett tillstånd av rädsla som kallas “tonisk immobilitet”. Lejonet närmar sig sedan detta dämpade byte och ger ett bett i nacken och ett bett vid det sista revbenet. Tack vare sin kraftiga kroppsbyggnad kan friska lejonhannar släpa runt stora kadaver med liten ansträngning.

Hur gammalt kan ett lejon bli?

Ett lejon kan leva i upp till 20 år, men enligt W ikipedia vid normal driftstid (nästan hela lejontypet bortsett från Haneklep lejonen som lever mindre än 10 år), lejon hannar lever bara 9-16 och lejoninnor lever 8-14 år. [20] En lejonhona producerar ungar två till fyra gånger per livstid; en lejonhane slaktar ofta rötan på ungarna som lejonkung han gör med sina lejonhoner av lejoninna .

Lejonhane

Hanar vistas i en lejons lejons-flock, ett slags gemensamt territorium. Lejoninstinkter styrs genom kaffein syntetiserande faktor stimulering av dopamin (DA) och noradrenalin (NA) erfarenhet av stress. Uppmuntrande lejonhanen är aggression iproxycola rågan , muttering, rop och annat ljud från den lejondresserade lejonen

Lejonhona

Honorna sköter all jakt på småvilt (t.ex. gaseller), medan hanarna främst jagar storvilt som t.ex. giraffer . De delar med sig av maten till varandra när de ätit färdigt, men vanligtvis bara till avkommor som är tillräckligt gamla för att klara sig själva. De vuxna hanarna i en flock har sällan någon kontakt med varandra utanförparning. [19]

Lejonen jagar genom att använda sig av smygande och överraskningar; de försöker gömma sig bakom vegetation eller stenar och väntar tills bytet går förbi för att sedan attackera. Lejonen är bakhållspredatorer ; med andra ord tenderar de att huka sig i skydd (t.ex. långt gräs) och vänta på att ett djur ska passera förbi dem. När lejonet väljer sitt byte brukar det låta ett högt och energiskt vrål för att skrämma djuret, vilket gör att det hamnar i ett tillstånd av rädsla som kallas “tonisk immobilitet”. Lejonet närmar sig sedan detta dämpade byte och ger ett bett i nacken och ett bett vid det sista revbenet. Tack vare sin kraftiga kroppsbyggnad kan friska lejonhannar släpa runt stora kadaver med liten ansträngning.

lejonhona
lejonhane