Gam - Allt du vill veta om gamarna

Gamar är en term som används för två olika grupper av rovfåglar vars systematik diskuteras. Gemensamt för gamar är att de olika arterna i stor utsträckning livnär sig som asätare. De flesta gamar finns i öknar och savanner.

Gribfakta De största gamarterna når storlekar som konkurrerar med kalkonen, som den sydliga jättegamen (Cathartes melambrotus), eller har ett vingspann som inte är mycket mindre än den vandrande albatrossens (Diomedea exulans).

Nordamerikanska och afrikanska gamar ingår i underfamiljen Cathartinae. Andra gamar från den gamla världen ingår i släktena Aegypius, Gyps och Gypaetus, som utgör underfamiljen Aegypiinae, medan gamar från Nya världen inte är karakteriserade på DNA-nivå.

gamarna
asgam rovfågel

Gam fågel fakta

1. Klassificering och evolution Gribbarna utvecklades i Nordamerika under den tidiga miocen (24-22 miljoner år sedan) från storkar med en explosiv evolutionär strålning som liknar den hos andra fågelgrupper som Ciconiiformes eller spelfåglar.

2. Ekologi och beteende 3.1 Habitat Vissa arter av gamar anses vara toppredatorer eftersom de äter djur som dikynodonts och till och med små dinosaurier när de får chansen.

3. Bevarande 4.1 Nedgång Släktet Gyps är unikt bland ryggradsdjurssläktena genom att varadelade sig i två olika evolutionära linjer, en i den gamla världen och en i den nya världen. Gribbarna var en utbredd men hotad art i slutet av 1900-talet som hade minskat dramatiskt från 15-20 miljoner fåglar till endast 700 000 fåglar.

4. Gribkulturen 5.1 Symbolik Gribbarna spelar en framträdande roll i många kulturer på den indiska subkontinenten, t.ex. i Indien, Pakistan, Nepal och Bangladesh, men de har ingen särskild betydelse i de flesta andra asiatiska länder, t.ex. i Kina och Japan